ES Projektai

 

Gamybos technologinio proceso kompleksinis automatizavimas ir robotizavimas

 UAB „Plamega“ vykdo projektą „Gamybos technologinio proceso kompleksinis automatizavimas ir robotizavimas“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 405 232,00 EUR tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 1 156 520,00 EUR. Projektas pradėtas 2020 m. lapkričio 10 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Įgyvendinant projektą bus įsigyti plastmasės gaminių liejimo automatas su priedais, lazerinė vamzdžių apdirbimo įranga. Įdiegti koloboruojantys robotai bei programinė įranga automatizuos ir optimizuos technologinius procesus apjungdami turimą įrangą ir įsigyjamą.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta moderni įranga  leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

 

Kontaktai