Naujienos

 

              UAB Plamega – metalo, plastiko produktų gamybos paslaugas bei techninius sprendimus teikianti įmonė, kaip  pramonės  subkontraktorė pajėgi vykdyti  tiek smulkius tiek ir didelės apimties užsakymus, eksportuojanti didžiąją  dalį  produkcijos, vykdo projektą „UAB  Plamega  eksporto  plėtra“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0065. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 41.992 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant  projektą,  bendrovė   dalyvaus  svarbiausiose  šakai  parodose tikslinėse eksporto rinkose, kuriose bus užmegzti  produktyvūs verslo kontaktai su bendrovės gaminamos produkcijos užsakovais ir verslo partneriais. Dalyvavimas projekto parodose – kompleksinė galimybė susipažinti su tikslinių rinkų naujovėmis,  pritaikant jas įmonės veikloje, pristatyti savo prekinį ženklą ir gaminamą  produkciją  parodų dalyviams ir lankytojams bei sustiprinti produkcijos įvaizdį esamose ir  tikslinėse eksporto šalyse; susipažinti su konkurentų siūloma produkcija, įvertinti jų konkurencinį pranašumą. Visos  tarptautinės  parodos,  kuriose   planuojama  dalyvauti  -  metalo apdirbimo  sektoriaus  subkontraktinių  sprendimų,  naujų  medžiagų  ir  įrangos  bei  viso  spektro  kitų  aktualijų  inžinierinei  pramonei   pagrindiniai  renginiai.
             Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus  formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas bei pridedamoji įmonės vertė, o išaugusios įmonės eksporto apimtys leis vystyti technologinį įmonės atnaujinimą, kurti aukštos kokybės produktus bei paslaugas.
 

Finansuojama  iš  Europos  regioninės  plėtros  fondo.

 

Kontaktai