Techninė informacija
No. Uždarymo jėga,
t
Įrengimų kiekis
1.

1250

2
2. 800 2
3. 400 3
4. 330 2
5. 250 2
6. 160 3
7. 100 4
8. 55 3
9. 32 2
Kontaktai